สนามบอลเลย์บอล

Featured

กติกาวอลเลย์บอล พื้นที่เล่นลูก (Playing Area)

วอลเลย์บอล
ขอบเขตพื้นที่เล่นลูกของกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงสนามแข่งขันและเขตรอบสนาม พื้นที่เลนลูกต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเหมือนกันทุกส่วน

1.1 ขนาดของสนาม (Dimension)
สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร
ทุกด้านที่ว่างสำหรับเล่นลูก คือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูก ซึ่งไม่มี สิ่งใดๆ กีดขวาง สูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด 7 เมตร จากพื้นสนาม สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลก (FIVB) และการแข่งขันอย่างเป็นทางการพื้นที่รอบสนามต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากเส้นข้าง 8 เมตร จากเส้นหลังและที่ว่างสำหรับเล่นลูกต้องสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.50 เมตร
1.2 พื้นผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.2.1 พื้นผิวสนามต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม ต้องไม่เป็นเป็นเหตุให้ผู้เล่นบาดเจ็บ และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นลื่น สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นผิวสนามที่เป็นไม้หรือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น พื้นผิวสนาม
อื่นใด ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลก่อนทั้งสิ้น
1.2.2 สนามแข่งขันในที่ร่ม พื้นผิวสนามต้องเป็นสีสว่างสำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 1.2.3 สนามแข่งขันกลางแจ้ง ให้พื้นผิวสนามลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายน้ำ ห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม
1.3 เส้นบนพื้นสนาม (LINES ON THE COURT)
1.3.1 เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่างแตกต่างจากสีของพื้นผิวสนามและเส้นอื่น ๆ
1.3.2 เส้นเขตสนาม เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้น เป็นเส้นแบ่งเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในเขตของสนามแข่งขัน
1.3.3 เส้นแบ่งแดน กึ่งกลางเส้นแบ่งแดน เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นข้างอีกดานหนึ่งใต้ตาข่าย จะแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ขนาด 9 x 9 เมตร
1.3.4 เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซึ่งริมสุดด้านนอกของเส้นจะขีดห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเขตรุก สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เส้นรุกจะถูกขีดต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร 5 เส้น และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช่องละ 20 เซนติเมตร รวมยาวข้างละ 1.75 เมตร

วอลเลย์บอล

1.4 เขตพื้นที่และพื้นที่ต่าง ๆ (Zone And Areas)
1.4.1 เขตพื้นที่รุก เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกแบ่งกึ่งกลางของเส้นแบ่งเขตแดน ไปจนถึงริมสุดด้านนอกของเส้นรุก
เขตรุก ถือเสมือนว่ามีความยาวจากเส้นทั้งสองไปจนถึงริมสุดของเขตรอบสนาม
1.4.2 เขตพื้นที่เสิร์ฟ เขตเสิร์ฟมีพื้นที่กว้าง 9 เมตร อยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป
เส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร เป็นเส้นกำหนดเขตเสิร์ฟ เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร เหมือนกับแนวต่อจากเส้นข้าง และรวมอยู่ในความกว้างของเขตเสิร์ฟด้วย
ในแนวลึก เขตพื้นที่เสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม
1.4.3 เขตพื้นที่เปลี่ยนตัว คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ภายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึงโต๊ะผู้จดบันทึกการแข่งขัน
1.4.4 เขตพื้นที่อบอุ่นร่างกาย สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พื้นที่อบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยู่ที่นอกเขตรอบสนามตรงมุมสนามด้านเดียวกับม้านั่งของผู้เล่นสำรอง
1.4.5 พื้นที่ทำโทษ พื้นที่ทำโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเก้าอี้ตั้งไว้สองตัวอยู่ในพื้นที่คอนโทการแข่งขัน แต่อยู่เลยแนวของเส้นหลังและมีเส้นแดงกว้าง 5 เซนติเมตร กำหนดพื้นที่
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
อุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แสงสว่างบนพื้นที่เล่นลูกต้องมีความสว่าง 1,000 – 1,500 ลักซ์ โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม 1 เมตร

วอลเลย์บอล
1. ผู้ตัดสินที่ 1
1. ผู้ตัดสินที่ 2
3. โต๊ะผู้บันทึก ผู้จับเวลา ผู้กดป้ายคะแนน
4. โต๊ะที่นั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ฯลฯ
5. ผู้กำกับเส้น
6. ผู้เก็บบอล
7. เขตอบอุ่นร่างกายของผู้เล่นสำรอง
และนี่คือ กติกาทั้งหมดของกีฬาวอลเลย์บอลที่ใช้ในสนามจริง

แหล่งที่มา : www.kruchai.net

ประวัติวอลเลย์บอล

Featured

ประวัติวอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า volleyball เป็นกีฬาแข่งขันกันอยู่ระหว่าง 2 ทีม โดยแบ่งจะทีมละ 6 คน จะแบ่งเขตแดนจากกันด้วยเน็ตที่สูง การทำคะแนนด้วยลูกบอลที่ตกในเขตแดนของฝ่ายตรงกันข้าม กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาในสมาคม Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศอเมริกา เป็นผู้คิดค้นเกมกีฬาการเล่นนี้ขึ้น เพื่อตอบสนอง การประยุกต์กีฬาให้สามารถเล่นในฤดูหนาวได้ และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เขาได้เกิดแนวการคิดที่จะนำรูปแบบและวิธีการ เล่นของกีฬาเทนนิสมาปรับเปลี่ยนใช้เล่น จึงใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียม สูงขึ้นจากพื้นประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วใช้มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสมันหนักจนเกินไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ช้าและทิศทางที่เคลื่อนไปไม่ชัดเจน จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกบาสเกตบอล แต่ลูกบาสเกตบอลมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งหนักและแข็งมาก ทำให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ จนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจให้บริษัท Ant G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด้วย ยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก 8-12 ออนซ์ หลังจากทดลองเล่นแล้ว เขาจึงตั้งชื่อเกมการเล่นนี้ว่า “มินโทเนตต์” (Mintonette) ในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการประชุมสัมมนาของผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้บรรยายและสาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้ชมการสาธิต ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด ( Alfred T. Helstead) ได้เสนอแนะให้มอร์แกนเปลี่ยนจากชื่อจากมินโทเนตต์ (Mintonette) เป็น “วอลเลย์บอล” (Volleyball) โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต้ลูกบอลกันให้ลอยสูงข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่นพยายามไม่ให้ลูกบอลตกถึงพื้น ในปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์ (Dr. George J. Fisher) ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนากติกาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลในที่สุด

จิ๋วไทยได้ชัยเหนือ ฮ่องกง ibcbet

 

8d88191ee08789fc91910b980937db17

ตบจิ๋วไทยได้ชัยเหนือ ฮ่องกง ibcbet แบบสบายมือ 3-0 ประเดิมศึกชิงเอเชีย นศึก 17 ปี ชิงแชมป์เอเชีย ที่ จ.นครราชสีมา ประเดิมสนามอย่างสวยงามสำหรับ ทีมนักตบลูกยางรุ่นเล็กทีมชาติไทย ด้วยการคว้าชัยชนะ ฮ่องกง 3-0 เซต เมื่อ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี ในรอบชิงชนะเลิศของเอเชีย ณ สนามเอ็มซีซีฮอลล์ นครราชสีมา วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นการดวลกันในรอบแรกของกลุ่ม เอ. ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติฮ่องกง ผู้ฝึกสอนของทีม อย่าง โค้ชธนะศักดิ์ รัตนราศี ได้ตัวส่ง ผู้เล่นชุดแรกซึ่งจะประกอบไปด้วย ฐิราวรรณ แสงอบ, ชัชชุอร โมกศรี, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ณัฎฐณิชา ใจแสน, ปวีณ์นุช เรืองรัมย์ และ อนิสา ยอดพินิจ เป็นตัวรับอิสระ ในการดวลครั้งนี้ทีมได้ทำเกมรุกได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะ ชัชชุอร โมกศรี ที่ได้ประสบการณ์มาจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อิตาลีมาสดๆร้อนๆ รวมกำลังร่วมกับ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถพาทีมเอาชนะ ฮ่องกง ซึ่งในตอนนั้นมีปัญหาในการรับบอลแรก ไปอย่างไม่ต้องทำอะไรมากมาย มีปัญหาในการรับบอลแรก หลังจบเกมการแข่งขันดังกล่าว ผู้ฝึกสอนของทีม อย่าง โค้ชธนะศักดิ์ รัตนราศี พอใจอย่างมากกับการเล่นของนักกีฬาที่เล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้ และคิดว่าผลชนะเกมนี้ซึ่งจะเป็นผลทำให้เป็นกำลังใจที่ดีของนักกีฬาของทีมชาติไทย และ ibcbet เป็นการลดความกดดันได้อีกด้วย ในเกมต่อไปจะพบกับนิวซีแลนด์คิดว่าไม่น่ามีปัญหา และ จะไม่ให้นักกีฬาประมาทคู่ต่อสู้ นัดต่อไปเป็นนัดที่ 2 ของไทย จะลงสนามพบกับ นิวซีแลนด์ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่สนามเอ็มซีซีฮอลล์ นครราชสีมา ถ่ายทอดสดทางช่อง SMMTV ด้านผลการแข่งขันในคู่อื่นๆ ในกลุ่ม ซี. ฟิลิปปินส์ ชนะ ออสเตรเลีย 3-2 เซต 24-26, 25-22, 21-25, 25-21, 15-13จีน ชนะ อินเดีย 3-0 เซต 25-10, 25-8. 25-15 ในกลุ่ม บี. ญี่ปุ่น ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต 25-19, 25-11, 25-17 ในกลุ่ม ดี. ไต้หวัน ชนะ อิหร่าน 3-0 เซต 25-18, 25-19, 25-18

วิเคราะห์บอล ทุบเกาหลีใต้9คน3เซต

ในศึกลูกยางหญิงเอวีซี คัพ 2014 ที่เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน เมื่อ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ผลงานยังร้อนแรง สำหรับ ทีมนักตบทีมชาติจีน ตบเอาชนะ  เกาหลีใต้ ที่ทีมตัวเล่นลงทำการแข่งขันเหลือแค่ 9 คน ไปลาดลอยแบบไม่น่าเชื่อ 3-0 เซต เป็นผลทำให้ คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 3

ณ สนามยูนิเวอร์ซิเอ เซ็นเตอร์ สเตเดี้ยม เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน วิเคราะห์บอลศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอวีซี คัพ 2014 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 การแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง เจ้าภาพ จีน ที่ส่งผู้เล่นในชุดเยาวชน ทำการลงแข่งเจอกับ ทีมชุดใหญ่เกาหลีใต้ โดยผลงานที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาในรอบแรก เป็นทีมจีน ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-0 เซต ซึ่งในเกมดังกล่าว  เกาหลีใต้ ยังขาดตัวที่จะทำการแข่งขันคนสำคัญของทีม 2 คน คือ คิม แฮรัน ตัวรับอิสระที่เจ็บในเกมเจอจีนรอบแรก และ ลี แจยอง ผู้เล่นตัวตบที่มีอาการบาดเจ็บเหมือนกัน ทำให้เหลือผู้เล่นที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่ 10 คนเท่านั้น รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม จีน : ติง เซีย (กัปตันทีม), หยาน หนี่, จาง ชานหนิง, จาง เซาหยา, หลิว หยานฮาน, หวัง ชี่ และหวง หลิวหยาน (ตัวรับอิสระ) เกาหลีใต้ : คิม ยอนคยอง (กัปตันทีม), ลี เฮียวฮี, คิม ฮีจิน, ฮาน ซองยี, พาร์ค จอนกา, ยาง เฮียวจิน และ นัม จียุน (ตัวรับอิสระ)  เริ่มเซตแรก  เกาหลีใต้ทำเกมได้ดีกว่า ทำแต้มนำไปก่อน 9-8 ทีมเกาหลีใต้ ที่ได้มีตัวทำแต้มคนสำคัญอย่าง คิม ยอนคยอง เป็นฝ่ายทำคะแนนออกนำ จีน ได้ตลอดทั้งเกม มาถึงช่วงท้ายเกม จีนที่มีกำลังใจสำคัญคือกองเชียร์ ทั้งไปถึงการตีอันยอดเยี่ยมของ จาง ชานหนิง ทำให้ในเซตแรก จีนเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะ 28-26 นำ 1-0 เซต

จากการที่ได้ออกตัวนำในเซตแรกมาต่อกันเซตที่สอง สาวตบจากจีน เป็นฝ่ายไล่ทำแต้มจากเกาหลีตลอดทั้งเกมบ้าง แม้ว่าจะโดน เกาหลีใต้ ตบทำคะแนนไล่ตามมาติดๆก็ตามก่อนที่ในช่วงท้ายเซต เกาหลีใต้ จะถูกอาถรรพ์ รบกวนอีกครั้ง เมื่อ ฮาน ซองยีวิเคราะห์บอล ผู้เล่นคนสำคัญของทีม ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ต้องทำการนอนเปลออกนออกสนาม เพราะได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ทำให้เหลือผู้เล่นที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่ 9 คน ในเซตนี้ เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 26-24 นำห่าง 2-0 เซต มาในเซตสุดท้าย  จีน ที่ฟอร์มแรง ตบเอาชนะไปได้ในที่สุด 25-22 ทำให้จีน ชนะ 3-0 เซต  สรุปผลการแข่งขัน จีน ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต 28-26, 26-24, 25-22

สาวไทย พ่ายคาซัค 0-3 เซต ศึกเอวีซี sbo

ในศึกเอวีซีคัพ ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามเกมที่ 2 sbo แพ้ให้กับ คาซัคสถาน ไป 0-3 เซต สำหรับเกมต่อไปจะพบกับ เวลา 13.00 น. ญี่ปุ่น 8 ก.ย.นี้ วันที่ 7 กันยายน 2557  เวลา 15.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเอวีซี คัพ 2014 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้ทำการแข่งขัน เป็นเกมที่ 2 หลังจากเกมแรกแพ้ไต้หวัน 2-3 เซต สำหรับเกมดังกล่าว เป็นเกมที่ 2 หลังจากเกมแรกแพ้ไต้หวัน 2-3 เซต ซึ่งเกมนี้ทีมไทยพบกับ คาซัคสถาน ที่เอาชนะญี่ปุ่นมาได้ก่อนหน้านี้

สำหรับผู้เล่นในชุดนี้ ประกอบไปด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, กัตติกา แก้วพิน, จรัสพร บรรดาศักดิ์, อัจฉราพร คงยศ , ชัชชุอร โมกศรี , หัตถยา บำรุงสุข และวรรณา บัวแก้ว เป็นตัวรับอิสระ เริ่มเกมในเซตแรก ทีมคาซัคสถาน ออกตัวได้ดีกว่า โดยใช้ความได้เปรียบของความเก๋า และแล้วจากความได้เปรียบที่ความสูงก็ได้ทำแต้มออกนำจากไทย แต่ด้วยเลือดนักสู้ทีมไทยไม่ยอมง่ายๆ เมื่อ กัตติกา แก้วพิน และอัจฉราพร คงยศ ช่วยกันทำคะแนนไล่ขึ้นมา 7-8 แล้วต่อจากที่ไทยได้ฮึดสู้เกมก้ดำเนินกันได้อย่างสูสี แต่ทว่าคาซัคสถานเห็นท่าไม่ดีจึงเน้นจังหวะบล็อคมากขึ้น และก็สามารถปิดการทำแต้มของไทยได้ จนเอาชนะไทยไปได้ก่อนเซตแรก 25-20 ต่อจากนั้นในเซตที่ 2 ในช่วงต้นเวลาแรกยังเป็น คาซัคสถานที่ทำเกมได้ดีกว่าไทย อีกทั้งทีไทยเสียเปรียบด้านความสูงจึงไม่สามารถไล่ตามบล็อคได้จึงทำให้คาซัคสถานเล่นสบายทำแต้มนำไทย 14-9 แต่ทว่าทีมไทยยังยอมล้มง่ายๆ จึงทำการร่วมมือร่วมใจพยายามที่จะทำแต้มไล่ สินีนาฎ โพธิ์เจริญ sbo ได้โอกาสลงสนาม และสามารถตีบอลทำแต้มให้กับไทยหลายครั้ง แต่ช่วงสุดท้าย คาซัคสถาน ยังแข็งแกร่งกว่า เอาชนะไทยไปได้อีกเซต 25-22เซตที่ 3 บอลรับของไทยเล่นได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ต้นเกม ต้นเซตเกมยื้อกันสนุกสนามมากยิ่งขึ้น และ สามารถทำคะแนนจากเกมรุกได้บ้าง ทำให้คะแนนไม่ห่าง แต่ไทยก็ตามหลัง 6-8 แต่หลังจากเวลานอกเทคนิค ไทยเหมือนช็อตไปดื้อๆ ทั้งยังทำ จังหวะบอลเสียเองหลายครั้ง จนเป็นเหตุทำให้ทีมวอลเลย์บอลขยับออกไป 14-7จากนั้นยังเป็นคาซัคสถานที่เล่นดีกว่าปิดเซตเอาชนะไทยไปได้ 25-17

สรุปผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย แพ้ คาซัคสถาน 0-3 ผล 20-25,22-25,17-25 ไทยตกอยู่ที่ 4 ของกลุ่ม ส่วนคาซัคสถานเก็บชัยชนะได้ 2 นัดซ้อนขึ้นเป็นที่ 1 ของกลุ่ม ในเกมถัดไปสาวไทยจะทำการลงสนามพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น เวลา 13.00น. วันที่ 8 กันยายน 2557 จากที่ไทยแพ้ในครั้งนี้ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอนของทีม ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า”ต้องขอบคุณแฟนวอลเลบ์บอลที่ให้กำลังใจ และเราก็พยามยามอย่างสุดความสามารถแล้ว”

 

ปลื้มจิตเจ็บ – สสส.จับมือเปิดคลินิกสอนยช.โดย เล่นบอลออนไลน์

ทำการลงสนามทำทีมในการแข่งขัน เวิล์ด กรังด์ ปรีซ์ สนาม 2 ที่ฮ่องกง โดยเคียนว่าจะต้องตั้งชื่อใช้ “เตย” หัตทยา บำรุงสุข แทน แต่ทั้งนี้ตลอดนั้นยังคงต้องรอทัศน์อาการ ด้าน โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร แย้มว่า “สำหรับกรณีของหน่อง คราวนี้ก็ยอมรับว่าพะวง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมากหรือไม่ เพราะหากเจ็บไม่มาก และหายทันลงแข่งขันก็ไม่ส่งผลอะไรมากนัก แต่หากหน่องเกิดอาการบวมตามมาและลงชิงไม่ได้ ก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบกับทีมแน่นอน ก็คงต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยการเตรียมนักกีฬาผดุงในตำแหน่งของหน่อง เล่นบอลออนไลน์

ด้านวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศ แผนส่งค้ำจุนกิจกรรมทางกาย ที่ทำการงานกองทุนเกื้อหนุนการสร้างเสริมอนามัย (สสส.) เป็นประธานแถลงข่าว ‘คลินิก วอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ’ พร้อมด้วย เรืออากาศโท จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ผู้สั่งการงานสำนักงานการท่องเที่ยวร่อนและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และ สุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่โฮเต็ลโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศ แบบอย่างส่งเสริมกิจกรรมทางร่าง สสส. กล่าวว่า สสส. เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ยิ่งในปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลได้รับความนิยม ดังนั้น สสส. จึงร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดคลินิกวอลเลย์บอล เพื่อชวนผู้นำเยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกความชำนาญ โดยการนำกีฬาวอลเลย์บอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ

สำหรับ “คลินิก วอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพอนามัย” จะจัดขึ้น 4 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ย. 57, ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 57 ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ส่วนครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ.ย. 57 และครั้งที่ 4 วันที่ 14 พ.ย. 57 ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมแผนการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2276-9435 หรือ 09-0008-1518 เล่นบอลออนไลน์

โค้ชอ๊อด เชื่อมีลุ้นชนะ จีน-ยุ่น แซมบ้าปลื้มจ่าฝูง sbobet

โค้ชอ๊อด เชื่อมีลุ้นชนะ จีน-ยุ่น คสช.เลื่อนส่งความสุขนัดแรก พวกวอลเลย์บอลไทยเดินทางถึงฮ่องกงเหตุด้วยรอทำศึกวเลิดกรังด์ปรีซ์สนามหญ้า 2 โค้ชอ๊อดเชื่อไทยมีโอกาสที่จะมีชัย จีน และญี่ปุ่น ต่างว่าช่วยกันตระเตรียมตัวให้พร้อม ด้าน คสช.งามมาก เลื่อนรายการส่งความเกษมสันต์ไม่ให้ทับช่วงถ่ายทอดสด 8 ส.ค.นี้ ความเคลือนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงกลุ่มชาติไทย หลังจากที่ได้อันดับ 4 จากการแข่งขันสนามแรกที่รัฐเกาหลีใต้ ปัจจุบันวันนี้ (4 ส.ค.57) เมื่อเวลา 08.20 น. ตามเวลาไทย นักกีฬาได้ไปจากประเทศเกาหลีใต้ ไปแผ่นดินประเทศฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกินเวลา 3 ชั่วโมงในการโคจร ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่โฮเต็ล  Harbour Plaza Metropolis ที่พักอาศัยของนักกีฬาในการแข่งขันสัปดาห์นี้ ซึ่งโค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คนฝึกของทีมได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก ก่อนที่จะแจ้งโปรแกรมให้ไปยืดเส้นยืดสายเบาๆเวลา 17.30 น. ตามเวลาเขต เวลา 19.30 น. ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เข้าห้องประชุม โดยมี โค้ชอ๊อด เกีรยติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอนของทีมเป็นผู้ชี้แจ้งถึงการเตรียมตัวสนามที่ 2 ว่าจะมีการเตรียมตัวตัวอย่างไร และ ที่สำคัญได้พูดถึงคู่ต่อกรอย่าง จีน และญี่ปุ่น 2 ทีมเอเชียที่ไทยเคยชนะได้ในรายการชิงแชมป์เอเชีย 2013 ว่า “โอกาสที่เราจะชนะเขาได้ไม่ใช่ไม่มี หากพวกเราใช้ช่วงเวลาเตรียมตัวที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ทีมจีนเราได้ดูประกาศและการเล่นของเขาไว้บางแล้ว ส่วนญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทีมเล็กน้อย แต่เชื่อว่าโครงสร้างเดิมยังคงอยู่”ขณะที่การแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 จะมีขึ้นวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ โดยมี 4 ทีมที่ร่วมแข่งขันอันได้แก่ ไทย,จีน,ญี่ปุ่น และ อิตาลี และไทยจะลงทำการแข่งกับจีนเป็นเกมแรก วันที่ 8 ส.ค. เวลา 19.30 น. ซึ่ง คสช. ได้มีการประกาศเคลื่อนที่รายการส่งคืนความสุขเป็นเวลา 17.00 น. เหตุด้วยไม่ให้ทับหนถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลของช่อง 7 sbobet

โค้ชบราซิลปลื้มลูกทีมนำหัวตาราง WGP อาทิตย์แรก เซ โรเเบร์โต้ โค้ชของบราซิล พูดพอใจผลงานของสมาชิกในการเก็บชัย 2 นัดรวด และนำเป็นจ่าฝูง เป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาด ในการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซ์ สัปดาห์แรก ที่ประเทศอิตาลี เซ โรเเบร์โต้ เฮดโค้ชของทีมตบลูกยางรุ่นบราซิล ออกโรงชื่นชมลูกทีมทุกคนที่สามารถทำชิ้นงานได้อย่างเลิศยิ่ง ในการเเข่งขันวอลเลย์บอล “เวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014″ สัปดาห์เเรก กลุ่มซี ที่ประเทศอิตาลี หลังจากเก็บได้ 9 คะเเนนเต็ม จากการลงสนาม 3 นัด เเละเสียไปเพียงเเค่ 1 เซตเท่านั้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติบราซิล เผยว่า บราซิล เพิ่งรวมตัวกันได้เเค่ 8 สัปดาห์เท่านั้น การฝึกซ้อมที่ผ่านมาจึงยังทำได้ไม่เต็มที่มากนัก โดยช่วงเเรกก็พยายามเน้นในเรื่องของสภาพร่างกายเป็นหลัก ก่อนจะเริ่มเน้นในเรื่องของเเท็กติกการเล่นมากขึ้น โดยส่วนตัวเเล้วค่อนข้างชอบมากกับผลงานของลูกทีม เพราะการเก็บการชนะ 3 นัดรวดในสัปดาห์เเรกถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมาก รวมตลอดยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเก็บ 9 คะเเนนเต็ม จากสนามที่ประเทศอิตาลีจากชัยมีชัย 3 นัดรวดของ บราซิล ส่งผลให้จบ สัดาห์ที่ 1 บราซิล ขึ้นนำเป็นหัวหน้าฝูงของ กลุ่ม 1 โดยนำ ตุรกี, รัสเซีย เเละ เซอร์เบีย ที่ตามมาเป็น อันดับ 2, 3 เเละ 4 อยู่ทั้งสิ้น 2 เเต้ม เเละในสัปดาห์ที่ 2 บราซิล จะเดินทางกลับไปเล่นที่ เมืองเซาเปาโล พบกับ รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา เเละเกาหลีใต้ ก่อนจะยกพลมาเยือนเมืองไทย ในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งจะพบกับ ไทย, สหรัฐอเมริกา เเละสาธารณรัฐโดมินิกัน sbobet