สนามบอลเลย์บอล

Featured

กติกาวอลเลย์บอล พื้นที่เล่นลูก (Playing Area)

วอลเลย์บอล
ขอบเขตพื้นที่เล่นลูกของกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงสนามแข่งขันและเขตรอบสนาม พื้นที่เลนลูกต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเหมือนกันทุกส่วน

1.1 ขนาดของสนาม (Dimension)
สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร
ทุกด้านที่ว่างสำหรับเล่นลูก คือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูก ซึ่งไม่มี สิ่งใดๆ กีดขวาง สูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด 7 เมตร จากพื้นสนาม สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลก (FIVB) และการแข่งขันอย่างเป็นทางการพื้นที่รอบสนามต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากเส้นข้าง 8 เมตร จากเส้นหลังและที่ว่างสำหรับเล่นลูกต้องสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.50 เมตร
1.2 พื้นผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.2.1 พื้นผิวสนามต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม ต้องไม่เป็นเป็นเหตุให้ผู้เล่นบาดเจ็บ และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นลื่น สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นผิวสนามที่เป็นไม้หรือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น พื้นผิวสนาม
อื่นใด ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลก่อนทั้งสิ้น
1.2.2 สนามแข่งขันในที่ร่ม พื้นผิวสนามต้องเป็นสีสว่างสำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 1.2.3 สนามแข่งขันกลางแจ้ง ให้พื้นผิวสนามลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายน้ำ ห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม
1.3 เส้นบนพื้นสนาม (LINES ON THE COURT)
1.3.1 เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่างแตกต่างจากสีของพื้นผิวสนามและเส้นอื่น ๆ
1.3.2 เส้นเขตสนาม เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้น เป็นเส้นแบ่งเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในเขตของสนามแข่งขัน
1.3.3 เส้นแบ่งแดน กึ่งกลางเส้นแบ่งแดน เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นข้างอีกดานหนึ่งใต้ตาข่าย จะแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ขนาด 9 x 9 เมตร
1.3.4 เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซึ่งริมสุดด้านนอกของเส้นจะขีดห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเขตรุก สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เส้นรุกจะถูกขีดต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร 5 เส้น และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช่องละ 20 เซนติเมตร รวมยาวข้างละ 1.75 เมตร

วอลเลย์บอล

1.4 เขตพื้นที่และพื้นที่ต่าง ๆ (Zone And Areas)
1.4.1 เขตพื้นที่รุก เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกแบ่งกึ่งกลางของเส้นแบ่งเขตแดน ไปจนถึงริมสุดด้านนอกของเส้นรุก
เขตรุก ถือเสมือนว่ามีความยาวจากเส้นทั้งสองไปจนถึงริมสุดของเขตรอบสนาม
1.4.2 เขตพื้นที่เสิร์ฟ เขตเสิร์ฟมีพื้นที่กว้าง 9 เมตร อยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป
เส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร เป็นเส้นกำหนดเขตเสิร์ฟ เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร เหมือนกับแนวต่อจากเส้นข้าง และรวมอยู่ในความกว้างของเขตเสิร์ฟด้วย
ในแนวลึก เขตพื้นที่เสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม
1.4.3 เขตพื้นที่เปลี่ยนตัว คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ภายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึงโต๊ะผู้จดบันทึกการแข่งขัน
1.4.4 เขตพื้นที่อบอุ่นร่างกาย สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พื้นที่อบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยู่ที่นอกเขตรอบสนามตรงมุมสนามด้านเดียวกับม้านั่งของผู้เล่นสำรอง
1.4.5 พื้นที่ทำโทษ พื้นที่ทำโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเก้าอี้ตั้งไว้สองตัวอยู่ในพื้นที่คอนโทการแข่งขัน แต่อยู่เลยแนวของเส้นหลังและมีเส้นแดงกว้าง 5 เซนติเมตร กำหนดพื้นที่
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
อุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แสงสว่างบนพื้นที่เล่นลูกต้องมีความสว่าง 1,000 – 1,500 ลักซ์ โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม 1 เมตร

วอลเลย์บอล
1. ผู้ตัดสินที่ 1
1. ผู้ตัดสินที่ 2
3. โต๊ะผู้บันทึก ผู้จับเวลา ผู้กดป้ายคะแนน
4. โต๊ะที่นั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ฯลฯ
5. ผู้กำกับเส้น
6. ผู้เก็บบอล
7. เขตอบอุ่นร่างกายของผู้เล่นสำรอง
และนี่คือ กติกาทั้งหมดของกีฬาวอลเลย์บอลที่ใช้ในสนามจริง

แหล่งที่มา : www.kruchai.net

ประวัติวอลเลย์บอล

Featured

ประวัติวอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า volleyball เป็นกีฬาแข่งขันกันอยู่ระหว่าง 2 ทีม โดยแบ่งจะทีมละ 6 คน จะแบ่งเขตแดนจากกันด้วยเน็ตที่สูง การทำคะแนนด้วยลูกบอลที่ตกในเขตแดนของฝ่ายตรงกันข้าม กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาในสมาคม Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศอเมริกา เป็นผู้คิดค้นเกมกีฬาการเล่นนี้ขึ้น เพื่อตอบสนอง การประยุกต์กีฬาให้สามารถเล่นในฤดูหนาวได้ และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เขาได้เกิดแนวการคิดที่จะนำรูปแบบและวิธีการ เล่นของกีฬาเทนนิสมาปรับเปลี่ยนใช้เล่น จึงใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียม สูงขึ้นจากพื้นประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วใช้มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสมันหนักจนเกินไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ช้าและทิศทางที่เคลื่อนไปไม่ชัดเจน จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกบาสเกตบอล แต่ลูกบาสเกตบอลมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งหนักและแข็งมาก ทำให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ จนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจให้บริษัท Ant G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด้วย ยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก 8-12 ออนซ์ หลังจากทดลองเล่นแล้ว เขาจึงตั้งชื่อเกมการเล่นนี้ว่า “มินโทเนตต์” (Mintonette) ในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการประชุมสัมมนาของผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้บรรยายและสาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้ชมการสาธิต ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด ( Alfred T. Helstead) ได้เสนอแนะให้มอร์แกนเปลี่ยนจากชื่อจากมินโทเนตต์ (Mintonette) เป็น “วอลเลย์บอล” (Volleyball) โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต้ลูกบอลกันให้ลอยสูงข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่นพยายามไม่ให้ลูกบอลตกถึงพื้น ในปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์ (Dr. George J. Fisher) ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนากติกาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลในที่สุด

วันชัยพร้อมทุ่มสุดใจให้โคราชหลังลาทีมชาติไทย แทงบอลออนไลน์

เล่นตัวหลักของทีมนครราชสีมา  นักวอลเลย์อาชีพ อย่าง “แนบ” วันชัย ทัพวิเศษ ผู้เป็นและครอบครองแชมป์ไทยแลนด์ลีก ได้ออกมาประกาศเปิดเผย ต่อจากนี้ไปจะขอทุ่มเททั้งกายและใจเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และได้ดำเนินการมอบให้กับทีมต้นสังกัด หลังประกาศอำลาทีมชาติไทยไป แทงบอลออนไลน์

นักวอลเลย์อาชีพ และได้เป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทย อย่าง”แนบ” วันชัย ทัพวิเศษ และกัปตันทีมนครราชสีมา วีซี แชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประเภททีมชาย ฤดูกาลล่าสุดได้ออกมาทำการเปิดเผยความในใจและได้ออกมากล่าวถึง เป้าหมายในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพที่ดำเนินการต่อไปในวันข้างหน้าว่า จะขอทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจต่อจากนี้ ให้ดีที่สุดในชีวิตที่เคยได้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพและพร้อมถวายหัวให้กับทีมนครราชสีมา ซึ่งในตอนนี้ทีมดังกล่าวก็ได้เป็ฯทีมต้นสังกัดอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อมาหลังจากที่หันหลังให้กับทีมชาติหลังจบซีเกมส์ที่พม่าแล้ว

“ต่อจากนี้ไม่ได้เล่นทีมชาติอีกต่อไปแล้ว เเละเป้าหมายหลักๆ ที่เคยได้คิดไว้ในใจนั้นก็คือการลงเล่นลีกอาชีพของประเทศไทยในประเทศให้สโมสรนครราชสีมาตามเดิมที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้กับจังหวัดอีกด้วย และอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมที่เคย ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเวลาให้กับครอบครัวเลย ซึ่งที่ผ่านมา จ.นครราชสีมา ถือเป็นที่ที่สร้างให้มีธงติดชาติหน้าอก มีชื่อเสียง มีเพื่อน และมิตรภาพที่ดี ต้องขอขอบคุณทาง จ.นครราชสีมาด้วยครับ”

แต่สำหรับเจ้าตัว “แนบ” ได้ออกมาแฉลงการประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมานี้เอง และจะทำการแข่งขันวอลเลย์บอล ลงเล่นซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่พม่าเป็นรายการสุดท้ายอีกด้วย ก่อนที่จะพาทีม นครราชสีมา วีซี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2014 เป็นสมัยที่ 2 ได้สำเร็จ แทงบอลออนไลน์

นุศราสวมชุดไอเดียต้อนรับอร-กิ๊ฟ จากโคราช sbobet

วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

เตรียมโคจรมาพบกันสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับทีมชาติไทย ในระดับลีก เมื่อมือเซตนุศรา ต้อมคำเล่นให้กับไอเดียขอนแก่น รอการมาเยือนกับโคราชที่ประกอบด้วยกัปตันกิ๊ฟ และ อรอุมา โดยที่จะแข่งขันกันที่ จ. ขอนแก่น 16.00น. ที่สนามกีฬากลาง ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2014 กำลังจะจบฤดูกาล มีเพียง 3 นัดที่เหลือให้แต่ละทีมได้ลงทำการแข่งขัน โดยในอาทิตย์นี้จะมีคู่ใหญ่ เรียกว่า ยักษ์ ชน ยักษ์ โดย “แชมป์เก่า”ไอเดียขอนแก่น พบกับ “ทีมอันดับ 5 จากรายการสโมสรเอเชีย” นครราชสีมา ซึ่งจะทำการแข่งขัน วันที่ 26 เมษายน ณ สนามกลาง ขอนแก่น และอีก 1 คู่ที่น่าให้ความสนใจ ที่สนามอเนกประสงค์เทศบาลชลบุรี เวลา 14.00 น. “สุพรีมชลบุรี” จะพบกับ “ศรีสะเกษวีซี” sbobet

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 26 เมษายน
ประเภทหญิง
อยุธยา เอทีซีซี ชนะ สวนสุนันทา 3-1 เซต 25-12, 15-25, 25-16, 25-15
นครนนท์ ชนะ อุดรธานี 3-0 เซต 25-12,  25-22, 25-16
ประเภทชาย
กรุงเก่า แอร์ฟอร์ซ ชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วีซี 3-0 เซต 25-19,25-19,25-19

โปรแกรมการแข่งขัน 27 เมษายน
ประเภทชาย
14:30 คอสโมเชียงราย – นครราชสีมา ยิมส์สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
15:00 พิบูลสงคราม พิษณุโลก – เกษตรศาสตร์ วีซี ศูนย์กีฬาในร่ม 1 มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
16:00 ชลบุรี VC – สวนดุสิต-ศรีสะเกษ อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภทหญิง
14:00 สุพรีม-ชลบุรี – ศรีสะเกษ วีซี อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
16:00 ไอเดียขอนแก่น – นครราชสีมา ยิมส์ 4000 สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก หญิง
1 อยุธยา-A.T.C.C
2 ไอเดียขอนแก่น
3 นครราชสีมา
4 ศรีสะเกษ วีซี
5 นครนนท์3BB
6 สุพรีม-ชลบุรี
7 สวนสุนันทา วีซี
8 อุดรธานี วีซี

อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ชาย
1 นครราชสีมา
2 ชลบุรี VC
3 สวนดุสิต-ศรีสะเกษ
4 กรุงเก่า แอร์ฟอร์ซ
5 เกษตรศาสตร์ วีซี
6 คอสโม – เชียงราย
7 พิบูลสงคราม พิษณุโลก
8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วีซี

 

โค้ชปิ้งติผู้ตัดสินเป่าพลาดจนสวนนันพ่ายขอนแก่นบอลชุด

หิรัญ กระต่ายแก้ว หรือ “โค้ชปิ้ง”  ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนสวนสุนันทา  ได้ออกมากล่าวติเตียนกรรมการตัดสินในเกมลีกนัดล่าสุด ที่ได้ต้อนรับการมาเยือน ของขอนแก่นแล้วบอลชุด แพ้ 2-3 เซต ด้วยเหตุที่ว่าได้ เป่าผิดพลาดในหลายจังหวะ จนทำให้เกมสะดุดเสียจังหวะจนทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยน จนทำให้เกิดการผิดพลาดในการได้ชัยไปในเกมนัดดังกล่าวมา

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาบอลชุด หิรัญ กระต่ายแก้ว หรือ “โค้ชปิ้ง” ผู้ฝึกสอนสวนสุนันทา วีซี ทีมในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประเภททีมหญิง ได้ออกมากล่าวตำหนิกรรมการผู้ตัดสินในเกมลีกที่ สวนสุนันทา เปิดสนามอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พ่ายให้กับ  ไอเดียขอนแก่น  2-3 เซต เพราะเป็นเหตุกันเนื่องจากที่กรรมการผู้ตัดสินในเกมดังกล่าว เป่าตัดสินผิดพลาดหลายจังหวะและเยอะ จนเป็นผลทำให้รูปเกมเสีย ลูกทีมเสียสมาธิในการทำเกมจนทำให้แพ้ในที่สุด และยังกล่าวต่ออีกว่า “ทีมเราถือว่าเล่นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็มีพลาดบ้างในเซตที่ 2 ที่นำอยู่ 24-22 แต่กลับมาแพ้ 26-24 และที่สำคัญของติงผู้ตัดสินในวันนี้ ที่เป่าผิดพลาดเยอะ บางแต้มไม่ฟาวล์กลับเป่าฟาวล์ เสียผลประโยชน์ให้ทีม ทำให้เกมมีจุดเปลี่ยน อยากให้ทางสมาคมฯ นำผู้ตัดสินดีๆ มาเป่า จะทำให้เกมยุติธรรมกว่านี้” ถึงแม้สวนสุนันทา วีซี จะมีผลงานอยู่ในอันดับท้ายของตารางก็ตามแต่  “โค้ชปิ้ง” หิรัญ กระต่ายแก้ว ยังประกาศกร้าวอีกด้วยว่า “ตอนนี้ยังไม่ถอดใจจากการหนีตกชั้น จะพยายามซ้อมให้หนักขึ้นทุกวัน และจะทำผลงานให้ดีขึ้น เพื่ออยู่รอดในลีกต่อไป”  ล่าสุด สุนันทา วีซี ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 7 ของตาราง แซง อุดรธานี วีซี ขึ้นมา 1 อันดับ และในนัดต่อไป จะออกไปเยือน สุพรีม-ชลบุรี ในวันที่ 6 เมษายน ในเวลา 16.00 น. ที่อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

กรุงเก่าพลิกแซง sbothai

วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

เปิดรังพลิกล็อคคืนชีพ สำหรับทีมกรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ เอาชนะ เกษตรศาสตร์ วีซี อย่างสนุก แบบเข็มขัดสั้นไป 3-2 หลังไปก่อนถึง 2 เซต กลับมาอยู่อันดับที่ 5 จากสถิติ ชนะ 4 แพ้ 4 ด้านทีมเยือนอดได้แต้มจ่อจ่าฝูง ในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2014 นัดแรกของเลกที่ 2 เกมตกค้าง วันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคู่ระหว่าง เจ้าถิ่น กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ ที่ 5 ปะทะกับ เกษตรศาสตร์ วีซี ทีมอันดับที่ 4 ถ้าเกษตรชนะได้ในเกมนี้จะเทียบเท่าอันดับ 3 ในเกมการแข่งขันเซตแรก เจ้าบ้านเล่นได้ดีกว่าเห็นๆ ทำแต้มนำก่อนแต่ทีมเยือนก็ได้ฮึดกลับมาแซงจบเกม  เป็นเกษตรศาสตร์ ที่เอาชนะไปได้ในเซตแรก 29-27  (1-1เซต) มาต่อกันเซตที่ 2 ในเกมนี้ทั้งคู่ก็เล่นกันได้อย่างไม่มีใครย่อมใคร  จนเสมอกันที่ 29-29 แค่ทว่า เกษตรก็ได้ แต้มสำคัญ จบเกมเกษตรชนะ 31-29 (2-0 เซต) มาต่อเซตที่ 3 เจ้าถิ่นกรุงเก่า เล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำเกมรุกมากขึ้น เบียด เกษตร จนตีไข่แตกไล่มา 2-1 เซต มากันในเซตที่ 4 ทีมเยือนทำแต้มนำก่อน 14-11 แต่กรุงเก่าสวมวิญาณนักสู้ไล่ตามมา 17-17 และอึดขึ้นแซงเอาชนะ 25-22 (2-2 เซต) มาก่อนในเซตตัดเชือก ทั้งคู่ เล่นแบบไม่ประมาทรัดกุมมากขึ้นเพราะถ้าใครพลาดก่อน นั้นหมายความว่าต้องแพ้ เริ่มเกมทั้งคู่ต่างเป็นฝ่ายพลักกันรุกพลัดกันรับอย่างสนุกจนกองเชียร์นั่งแทบไม่ติดเก้าอี้ด้วย sbothai สกอร์ 4-4, 5-5, 6-6 แต่ทว่า กรุงเก่ามีดีกว่าเอาชนะไปได้ 15-13 พลิกแซงอย่างไม่คาดฝัน 3-2 เซต

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ พลิกกลับมาเอาชนะ เกษตรศาสตร์ วีซี ไปได้อย่างสุดมันส์ 3-2 เซต 27-29, 29-31, 25-21, 25-22 และ 15-13 กรุงเก่าประเดิมสนามสวยในเลกที่ 2 เก็บชัยเพิ่มอีก 1 นัด เพิ่มสถิติเป็นชนะ 4 แพ้ 4 มี 10 คะแนน แต่ยังอยู่ที่อันดับ 5 ตามเดิม ส่วนเกษตร พลาดเกมสำคัญ ทำให้มีสถิติ ชนะ 5 แพ้ 3 มี 16 คะแนน อยู่อันดับที่ 4 ตามเดิม sbothai
ส่วนเกมตกค้างเลกที่ 2 อีกคู่ พิบูลสงครามพิษณุโลก จะเปิดบ้านพบกับ นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม นี้ เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

นครราชสีมาบุกตบกรุงเก่า 3-1 เซต

ข่าววอลเลย์บอล

ข่าววอลเลย์บอล

ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก นครราชศรีมา (แชมป์เก่า)บอลสเต็ป บุกไปเอาชัยได้เหนือ กรุงเก่าแอร์ฟอร์ซ 3-1 เซต ทำให้นครราชสีมาขยับมาอยู่อันดับ 2 ของตาราง ส่วนกรุงเก่าอยู่รองท้ายตาราง สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีก 2014 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สนามกลางจังหวัดอยุธยา คู่ระหว่าง กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ(เจ้าถิ่น) พบกับ นครราชสีมา (แชมป์เก่า) ในการแข่งขัน เซตที่ 1 แชมป์เก่าเปิดเกมได้อย่างครบทุกรสแบบไม่มีลิมิต ทำให้แชมป์เก่าออกนำ 25-19 เซตที่ 2 เกมสูสีมากขึ้นเนื่องจาก เจ้าถิ่นเริ่มจับทางได้บอลสเต็ป ช่วงกลางเซตนำนครราชสีมา 17-13 และดูเหมือนว่ายิ่งเล่นยิ่งดี สามารถปิดเซตไปได้ 25-19 และต่อมาเซตที่ 3 ช่วงต้นเกมเจ้าถิ่นกรุงเก่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ทว่าช่วงกลางเกมนครราชสีมา ดันขึ้นมาไล่ตีเสมอ 14-14 และ จบเกมด้วย นครราชสีมาด้วยสกอร์ 26-24 มาถึงเซตตัดสินเซตที่ 4 ต้นเกมเล่นกันได้อย่างสู่สีมีบอลสเต็ปดี ทว่าช่วงกลางเกมกลับเป็นนครราชสีมาที่ออกนำห่างไปก่อน 14-10 โดยมี วันชัย ทัพวิเศา เป็นเครื่องจักรสังหารทำแต้ม แต่เจ้าถิ่นกรุงเก่าได้แรงใจจากกองเชียร์เจ้าถิ่นไล่ตีเสมอ 14-14 ท้ายเกม เล่นกันได้อย่างสนุกสุดมันส์ ผลัดกันนำจนมาถึงช่วงแต้ม 23-23 เท่ากันแต่เป็นนครราชสีมา(แชมป์เก่า)เล่นได้นิ่งกว่าจบเกม นครราชสีมา(แชมป์เก่า)ชนะไป 28-26 แต้ม สรุปแข่งขันกรุงเก่าแอร์ฟอร์ซ แพ้ นครราชสีมา 1-3 เซต 19-25,25-19,24-26,26-28 คะแนน เจ้าบ้านอยู่อันดับ 7 ของตาราง ส่วนนครราชสีมาขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 2 ของตาราง

ส่วนอันดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้
อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประเภทชาย
1 ชลบุรี VC
2 นครราชสีมา
3 สวนดุสิต-ศรีสะเกษ
4 เกษตรศาสตร์ วีซี
5 คอสโม – เชียงราย VC
6 พิบูลสงคราม พิษณุโลก
7 กรุงเก่า แอร์ฟอร์ซ
8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วีซี
อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประเภทหญิง
1 สโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา-A.T.C.C
2 ไอเดียขอนแก่น
3 นครราชสีมา
4 ศรีสะเกษ วีซี
5 สุพรีม-ชลบุรี
6 นครนนท์3BB
7 สวนสุนันทา วีซี
8 อุดรธานี วีซี