สนามบอลเลย์บอล

Featured

กติกาวอลเลย์บอล พื้นที่เล่นลูก (Playing Area)

วอลเลย์บอล
ขอบเขตพื้นที่เล่นลูกของกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงสนามแข่งขันและเขตรอบสนาม พื้นที่เลนลูกต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเหมือนกันทุกส่วน

1.1 ขนาดของสนาม (Dimension)
สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร
ทุกด้านที่ว่างสำหรับเล่นลูก คือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูก ซึ่งไม่มี สิ่งใดๆ กีดขวาง สูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด 7 เมตร จากพื้นสนาม สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลก (FIVB) และการแข่งขันอย่างเป็นทางการพื้นที่รอบสนามต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากเส้นข้าง 8 เมตร จากเส้นหลังและที่ว่างสำหรับเล่นลูกต้องสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.50 เมตร
1.2 พื้นผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.2.1 พื้นผิวสนามต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม ต้องไม่เป็นเป็นเหตุให้ผู้เล่นบาดเจ็บ และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นลื่น สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นผิวสนามที่เป็นไม้หรือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น พื้นผิวสนาม
อื่นใด ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลก่อนทั้งสิ้น
1.2.2 สนามแข่งขันในที่ร่ม พื้นผิวสนามต้องเป็นสีสว่างสำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 1.2.3 สนามแข่งขันกลางแจ้ง ให้พื้นผิวสนามลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายน้ำ ห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม
1.3 เส้นบนพื้นสนาม (LINES ON THE COURT)
1.3.1 เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่างแตกต่างจากสีของพื้นผิวสนามและเส้นอื่น ๆ
1.3.2 เส้นเขตสนาม เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้น เป็นเส้นแบ่งเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในเขตของสนามแข่งขัน
1.3.3 เส้นแบ่งแดน กึ่งกลางเส้นแบ่งแดน เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นข้างอีกดานหนึ่งใต้ตาข่าย จะแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ขนาด 9 x 9 เมตร
1.3.4 เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซึ่งริมสุดด้านนอกของเส้นจะขีดห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเขตรุก สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เส้นรุกจะถูกขีดต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร 5 เส้น และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช่องละ 20 เซนติเมตร รวมยาวข้างละ 1.75 เมตร

วอลเลย์บอล

1.4 เขตพื้นที่และพื้นที่ต่าง ๆ (Zone And Areas)
1.4.1 เขตพื้นที่รุก เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกแบ่งกึ่งกลางของเส้นแบ่งเขตแดน ไปจนถึงริมสุดด้านนอกของเส้นรุก
เขตรุก ถือเสมือนว่ามีความยาวจากเส้นทั้งสองไปจนถึงริมสุดของเขตรอบสนาม
1.4.2 เขตพื้นที่เสิร์ฟ เขตเสิร์ฟมีพื้นที่กว้าง 9 เมตร อยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป
เส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร เป็นเส้นกำหนดเขตเสิร์ฟ เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร เหมือนกับแนวต่อจากเส้นข้าง และรวมอยู่ในความกว้างของเขตเสิร์ฟด้วย
ในแนวลึก เขตพื้นที่เสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม
1.4.3 เขตพื้นที่เปลี่ยนตัว คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ภายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึงโต๊ะผู้จดบันทึกการแข่งขัน
1.4.4 เขตพื้นที่อบอุ่นร่างกาย สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พื้นที่อบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยู่ที่นอกเขตรอบสนามตรงมุมสนามด้านเดียวกับม้านั่งของผู้เล่นสำรอง
1.4.5 พื้นที่ทำโทษ พื้นที่ทำโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเก้าอี้ตั้งไว้สองตัวอยู่ในพื้นที่คอนโทการแข่งขัน แต่อยู่เลยแนวของเส้นหลังและมีเส้นแดงกว้าง 5 เซนติเมตร กำหนดพื้นที่
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
อุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แสงสว่างบนพื้นที่เล่นลูกต้องมีความสว่าง 1,000 – 1,500 ลักซ์ โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม 1 เมตร

วอลเลย์บอล
1. ผู้ตัดสินที่ 1
1. ผู้ตัดสินที่ 2
3. โต๊ะผู้บันทึก ผู้จับเวลา ผู้กดป้ายคะแนน
4. โต๊ะที่นั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ฯลฯ
5. ผู้กำกับเส้น
6. ผู้เก็บบอล
7. เขตอบอุ่นร่างกายของผู้เล่นสำรอง
และนี่คือ กติกาทั้งหมดของกีฬาวอลเลย์บอลที่ใช้ในสนามจริง

แหล่งที่มา : www.kruchai.net

ประวัติวอลเลย์บอล

Featured

ประวัติวอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า volleyball เป็นกีฬาแข่งขันกันอยู่ระหว่าง 2 ทีม โดยแบ่งจะทีมละ 6 คน จะแบ่งเขตแดนจากกันด้วยเน็ตที่สูง การทำคะแนนด้วยลูกบอลที่ตกในเขตแดนของฝ่ายตรงกันข้าม กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาในสมาคม Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศอเมริกา เป็นผู้คิดค้นเกมกีฬาการเล่นนี้ขึ้น เพื่อตอบสนอง การประยุกต์กีฬาให้สามารถเล่นในฤดูหนาวได้ และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เขาได้เกิดแนวการคิดที่จะนำรูปแบบและวิธีการ เล่นของกีฬาเทนนิสมาปรับเปลี่ยนใช้เล่น จึงใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียม สูงขึ้นจากพื้นประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วใช้มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสมันหนักจนเกินไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ช้าและทิศทางที่เคลื่อนไปไม่ชัดเจน จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกบาสเกตบอล แต่ลูกบาสเกตบอลมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งหนักและแข็งมาก ทำให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ จนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจให้บริษัท Ant G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด้วย ยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก 8-12 ออนซ์ หลังจากทดลองเล่นแล้ว เขาจึงตั้งชื่อเกมการเล่นนี้ว่า “มินโทเนตต์” (Mintonette) ในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการประชุมสัมมนาของผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้บรรยายและสาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้ชมการสาธิต ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด ( Alfred T. Helstead) ได้เสนอแนะให้มอร์แกนเปลี่ยนจากชื่อจากมินโทเนตต์ (Mintonette) เป็น “วอลเลย์บอล” (Volleyball) โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต้ลูกบอลกันให้ลอยสูงข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่นพยายามไม่ให้ลูกบอลตกถึงพื้น ในปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์ (Dr. George J. Fisher) ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนากติกาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลในที่สุด

วิเคราะห์บอล ทุบเกาหลีใต้9คน3เซต

ในศึกลูกยางหญิงเอวีซี คัพ 2014 ที่เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน เมื่อ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ผลงานยังร้อนแรง สำหรับ ทีมนักตบทีมชาติจีน ตบเอาชนะ  เกาหลีใต้ ที่ทีมตัวเล่นลงทำการแข่งขันเหลือแค่ 9 คน ไปลาดลอยแบบไม่น่าเชื่อ 3-0 เซต เป็นผลทำให้ คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 3

ณ สนามยูนิเวอร์ซิเอ เซ็นเตอร์ สเตเดี้ยม เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน วิเคราะห์บอลศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอวีซี คัพ 2014 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 การแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง เจ้าภาพ จีน ที่ส่งผู้เล่นในชุดเยาวชน ทำการลงแข่งเจอกับ ทีมชุดใหญ่เกาหลีใต้ โดยผลงานที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาในรอบแรก เป็นทีมจีน ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-0 เซต ซึ่งในเกมดังกล่าว  เกาหลีใต้ ยังขาดตัวที่จะทำการแข่งขันคนสำคัญของทีม 2 คน คือ คิม แฮรัน ตัวรับอิสระที่เจ็บในเกมเจอจีนรอบแรก และ ลี แจยอง ผู้เล่นตัวตบที่มีอาการบาดเจ็บเหมือนกัน ทำให้เหลือผู้เล่นที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่ 10 คนเท่านั้น รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม จีน : ติง เซีย (กัปตันทีม), หยาน หนี่, จาง ชานหนิง, จาง เซาหยา, หลิว หยานฮาน, หวัง ชี่ และหวง หลิวหยาน (ตัวรับอิสระ) เกาหลีใต้ : คิม ยอนคยอง (กัปตันทีม), ลี เฮียวฮี, คิม ฮีจิน, ฮาน ซองยี, พาร์ค จอนกา, ยาง เฮียวจิน และ นัม จียุน (ตัวรับอิสระ)  เริ่มเซตแรก  เกาหลีใต้ทำเกมได้ดีกว่า ทำแต้มนำไปก่อน 9-8 ทีมเกาหลีใต้ ที่ได้มีตัวทำแต้มคนสำคัญอย่าง คิม ยอนคยอง เป็นฝ่ายทำคะแนนออกนำ จีน ได้ตลอดทั้งเกม มาถึงช่วงท้ายเกม จีนที่มีกำลังใจสำคัญคือกองเชียร์ ทั้งไปถึงการตีอันยอดเยี่ยมของ จาง ชานหนิง ทำให้ในเซตแรก จีนเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะ 28-26 นำ 1-0 เซต

จากการที่ได้ออกตัวนำในเซตแรกมาต่อกันเซตที่สอง สาวตบจากจีน เป็นฝ่ายไล่ทำแต้มจากเกาหลีตลอดทั้งเกมบ้าง แม้ว่าจะโดน เกาหลีใต้ ตบทำคะแนนไล่ตามมาติดๆก็ตามก่อนที่ในช่วงท้ายเซต เกาหลีใต้ จะถูกอาถรรพ์ รบกวนอีกครั้ง เมื่อ ฮาน ซองยีวิเคราะห์บอล ผู้เล่นคนสำคัญของทีม ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ต้องทำการนอนเปลออกนออกสนาม เพราะได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ทำให้เหลือผู้เล่นที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่ 9 คน ในเซตนี้ เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 26-24 นำห่าง 2-0 เซต มาในเซตสุดท้าย  จีน ที่ฟอร์มแรง ตบเอาชนะไปได้ในที่สุด 25-22 ทำให้จีน ชนะ 3-0 เซต  สรุปผลการแข่งขัน จีน ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต 28-26, 26-24, 25-22

สาวไทย พ่ายคาซัค 0-3 เซต ศึกเอวีซี sbo

ในศึกเอวีซีคัพ ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามเกมที่ 2 sbo แพ้ให้กับ คาซัคสถาน ไป 0-3 เซต สำหรับเกมต่อไปจะพบกับ เวลา 13.00 น. ญี่ปุ่น 8 ก.ย.นี้ วันที่ 7 กันยายน 2557  เวลา 15.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเอวีซี คัพ 2014 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้ทำการแข่งขัน เป็นเกมที่ 2 หลังจากเกมแรกแพ้ไต้หวัน 2-3 เซต สำหรับเกมดังกล่าว เป็นเกมที่ 2 หลังจากเกมแรกแพ้ไต้หวัน 2-3 เซต ซึ่งเกมนี้ทีมไทยพบกับ คาซัคสถาน ที่เอาชนะญี่ปุ่นมาได้ก่อนหน้านี้

สำหรับผู้เล่นในชุดนี้ ประกอบไปด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, กัตติกา แก้วพิน, จรัสพร บรรดาศักดิ์, อัจฉราพร คงยศ , ชัชชุอร โมกศรี , หัตถยา บำรุงสุข และวรรณา บัวแก้ว เป็นตัวรับอิสระ เริ่มเกมในเซตแรก ทีมคาซัคสถาน ออกตัวได้ดีกว่า โดยใช้ความได้เปรียบของความเก๋า และแล้วจากความได้เปรียบที่ความสูงก็ได้ทำแต้มออกนำจากไทย แต่ด้วยเลือดนักสู้ทีมไทยไม่ยอมง่ายๆ เมื่อ กัตติกา แก้วพิน และอัจฉราพร คงยศ ช่วยกันทำคะแนนไล่ขึ้นมา 7-8 แล้วต่อจากที่ไทยได้ฮึดสู้เกมก้ดำเนินกันได้อย่างสูสี แต่ทว่าคาซัคสถานเห็นท่าไม่ดีจึงเน้นจังหวะบล็อคมากขึ้น และก็สามารถปิดการทำแต้มของไทยได้ จนเอาชนะไทยไปได้ก่อนเซตแรก 25-20 ต่อจากนั้นในเซตที่ 2 ในช่วงต้นเวลาแรกยังเป็น คาซัคสถานที่ทำเกมได้ดีกว่าไทย อีกทั้งทีไทยเสียเปรียบด้านความสูงจึงไม่สามารถไล่ตามบล็อคได้จึงทำให้คาซัคสถานเล่นสบายทำแต้มนำไทย 14-9 แต่ทว่าทีมไทยยังยอมล้มง่ายๆ จึงทำการร่วมมือร่วมใจพยายามที่จะทำแต้มไล่ สินีนาฎ โพธิ์เจริญ sbo ได้โอกาสลงสนาม และสามารถตีบอลทำแต้มให้กับไทยหลายครั้ง แต่ช่วงสุดท้าย คาซัคสถาน ยังแข็งแกร่งกว่า เอาชนะไทยไปได้อีกเซต 25-22เซตที่ 3 บอลรับของไทยเล่นได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ต้นเกม ต้นเซตเกมยื้อกันสนุกสนามมากยิ่งขึ้น และ สามารถทำคะแนนจากเกมรุกได้บ้าง ทำให้คะแนนไม่ห่าง แต่ไทยก็ตามหลัง 6-8 แต่หลังจากเวลานอกเทคนิค ไทยเหมือนช็อตไปดื้อๆ ทั้งยังทำ จังหวะบอลเสียเองหลายครั้ง จนเป็นเหตุทำให้ทีมวอลเลย์บอลขยับออกไป 14-7จากนั้นยังเป็นคาซัคสถานที่เล่นดีกว่าปิดเซตเอาชนะไทยไปได้ 25-17

สรุปผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย แพ้ คาซัคสถาน 0-3 ผล 20-25,22-25,17-25 ไทยตกอยู่ที่ 4 ของกลุ่ม ส่วนคาซัคสถานเก็บชัยชนะได้ 2 นัดซ้อนขึ้นเป็นที่ 1 ของกลุ่ม ในเกมถัดไปสาวไทยจะทำการลงสนามพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น เวลา 13.00น. วันที่ 8 กันยายน 2557 จากที่ไทยแพ้ในครั้งนี้ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอนของทีม ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า”ต้องขอบคุณแฟนวอลเลบ์บอลที่ให้กำลังใจ และเราก็พยามยามอย่างสุดความสามารถแล้ว”

 

ปลื้มจิตเจ็บ – สสส.จับมือเปิดคลินิกสอนยช.โดย เล่นบอลออนไลน์

ทำการลงสนามทำทีมในการแข่งขัน เวิล์ด กรังด์ ปรีซ์ สนาม 2 ที่ฮ่องกง โดยเคียนว่าจะต้องตั้งชื่อใช้ “เตย” หัตทยา บำรุงสุข แทน แต่ทั้งนี้ตลอดนั้นยังคงต้องรอทัศน์อาการ ด้าน โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร แย้มว่า “สำหรับกรณีของหน่อง คราวนี้ก็ยอมรับว่าพะวง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมากหรือไม่ เพราะหากเจ็บไม่มาก และหายทันลงแข่งขันก็ไม่ส่งผลอะไรมากนัก แต่หากหน่องเกิดอาการบวมตามมาและลงชิงไม่ได้ ก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบกับทีมแน่นอน ก็คงต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยการเตรียมนักกีฬาผดุงในตำแหน่งของหน่อง เล่นบอลออนไลน์

ด้านวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศ แผนส่งค้ำจุนกิจกรรมทางกาย ที่ทำการงานกองทุนเกื้อหนุนการสร้างเสริมอนามัย (สสส.) เป็นประธานแถลงข่าว ‘คลินิก วอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ’ พร้อมด้วย เรืออากาศโท จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ผู้สั่งการงานสำนักงานการท่องเที่ยวร่อนและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และ สุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่โฮเต็ลโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศ แบบอย่างส่งเสริมกิจกรรมทางร่าง สสส. กล่าวว่า สสส. เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ยิ่งในปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลได้รับความนิยม ดังนั้น สสส. จึงร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดคลินิกวอลเลย์บอล เพื่อชวนผู้นำเยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกความชำนาญ โดยการนำกีฬาวอลเลย์บอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ

สำหรับ “คลินิก วอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพอนามัย” จะจัดขึ้น 4 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ย. 57, ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 57 ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ส่วนครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ.ย. 57 และครั้งที่ 4 วันที่ 14 พ.ย. 57 ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมแผนการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2276-9435 หรือ 09-0008-1518 เล่นบอลออนไลน์

โค้ชอ๊อด เชื่อมีลุ้นชนะ จีน-ยุ่น แซมบ้าปลื้มจ่าฝูง sbobet

โค้ชอ๊อด เชื่อมีลุ้นชนะ จีน-ยุ่น คสช.เลื่อนส่งความสุขนัดแรก พวกวอลเลย์บอลไทยเดินทางถึงฮ่องกงเหตุด้วยรอทำศึกวเลิดกรังด์ปรีซ์สนามหญ้า 2 โค้ชอ๊อดเชื่อไทยมีโอกาสที่จะมีชัย จีน และญี่ปุ่น ต่างว่าช่วยกันตระเตรียมตัวให้พร้อม ด้าน คสช.งามมาก เลื่อนรายการส่งความเกษมสันต์ไม่ให้ทับช่วงถ่ายทอดสด 8 ส.ค.นี้ ความเคลือนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงกลุ่มชาติไทย หลังจากที่ได้อันดับ 4 จากการแข่งขันสนามแรกที่รัฐเกาหลีใต้ ปัจจุบันวันนี้ (4 ส.ค.57) เมื่อเวลา 08.20 น. ตามเวลาไทย นักกีฬาได้ไปจากประเทศเกาหลีใต้ ไปแผ่นดินประเทศฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกินเวลา 3 ชั่วโมงในการโคจร ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่โฮเต็ล  Harbour Plaza Metropolis ที่พักอาศัยของนักกีฬาในการแข่งขันสัปดาห์นี้ ซึ่งโค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คนฝึกของทีมได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก ก่อนที่จะแจ้งโปรแกรมให้ไปยืดเส้นยืดสายเบาๆเวลา 17.30 น. ตามเวลาเขต เวลา 19.30 น. ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เข้าห้องประชุม โดยมี โค้ชอ๊อด เกีรยติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอนของทีมเป็นผู้ชี้แจ้งถึงการเตรียมตัวสนามที่ 2 ว่าจะมีการเตรียมตัวตัวอย่างไร และ ที่สำคัญได้พูดถึงคู่ต่อกรอย่าง จีน และญี่ปุ่น 2 ทีมเอเชียที่ไทยเคยชนะได้ในรายการชิงแชมป์เอเชีย 2013 ว่า “โอกาสที่เราจะชนะเขาได้ไม่ใช่ไม่มี หากพวกเราใช้ช่วงเวลาเตรียมตัวที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ทีมจีนเราได้ดูประกาศและการเล่นของเขาไว้บางแล้ว ส่วนญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทีมเล็กน้อย แต่เชื่อว่าโครงสร้างเดิมยังคงอยู่”ขณะที่การแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 จะมีขึ้นวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ โดยมี 4 ทีมที่ร่วมแข่งขันอันได้แก่ ไทย,จีน,ญี่ปุ่น และ อิตาลี และไทยจะลงทำการแข่งกับจีนเป็นเกมแรก วันที่ 8 ส.ค. เวลา 19.30 น. ซึ่ง คสช. ได้มีการประกาศเคลื่อนที่รายการส่งคืนความสุขเป็นเวลา 17.00 น. เหตุด้วยไม่ให้ทับหนถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลของช่อง 7 sbobet

โค้ชบราซิลปลื้มลูกทีมนำหัวตาราง WGP อาทิตย์แรก เซ โรเเบร์โต้ โค้ชของบราซิล พูดพอใจผลงานของสมาชิกในการเก็บชัย 2 นัดรวด และนำเป็นจ่าฝูง เป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาด ในการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซ์ สัปดาห์แรก ที่ประเทศอิตาลี เซ โรเเบร์โต้ เฮดโค้ชของทีมตบลูกยางรุ่นบราซิล ออกโรงชื่นชมลูกทีมทุกคนที่สามารถทำชิ้นงานได้อย่างเลิศยิ่ง ในการเเข่งขันวอลเลย์บอล “เวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014″ สัปดาห์เเรก กลุ่มซี ที่ประเทศอิตาลี หลังจากเก็บได้ 9 คะเเนนเต็ม จากการลงสนาม 3 นัด เเละเสียไปเพียงเเค่ 1 เซตเท่านั้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติบราซิล เผยว่า บราซิล เพิ่งรวมตัวกันได้เเค่ 8 สัปดาห์เท่านั้น การฝึกซ้อมที่ผ่านมาจึงยังทำได้ไม่เต็มที่มากนัก โดยช่วงเเรกก็พยายามเน้นในเรื่องของสภาพร่างกายเป็นหลัก ก่อนจะเริ่มเน้นในเรื่องของเเท็กติกการเล่นมากขึ้น โดยส่วนตัวเเล้วค่อนข้างชอบมากกับผลงานของลูกทีม เพราะการเก็บการชนะ 3 นัดรวดในสัปดาห์เเรกถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมาก รวมตลอดยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเก็บ 9 คะเเนนเต็ม จากสนามที่ประเทศอิตาลีจากชัยมีชัย 3 นัดรวดของ บราซิล ส่งผลให้จบ สัดาห์ที่ 1 บราซิล ขึ้นนำเป็นหัวหน้าฝูงของ กลุ่ม 1 โดยนำ ตุรกี, รัสเซีย เเละ เซอร์เบีย ที่ตามมาเป็น อันดับ 2, 3 เเละ 4 อยู่ทั้งสิ้น 2 เเต้ม เเละในสัปดาห์ที่ 2 บราซิล จะเดินทางกลับไปเล่นที่ เมืองเซาเปาโล พบกับ รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา เเละเกาหลีใต้ ก่อนจะยกพลมาเยือนเมืองไทย ในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งจะพบกับ ไทย, สหรัฐอเมริกา เเละสาธารณรัฐโดมินิกัน sbobet

SBO ไทยปัดใช้ชาเลนจ์ ใน WGP เหตุ FIVB ไม่ขายขาด

สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลของเมืองไทย และความคืบหน้าล่าสุด เมืองไทยเจ้าภาพในอาทิตย์ที่ 3 ปัดการใช้ ชาเลนจ์ ขอดูชั้นเชิงที่น่ากังขา ในศึกลูกยางเวิลด์กรังด์ปรีซ์ เนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ไม่ขายเครื่องขาด sbo

การเคลื่อนที่ของการประกวดวอลเลย์บอลกรังด์ปรีซ์ สนามที่ 3 ที่สยามจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้

ปัจจุบันทางตำบลจัดการแข่งขันได้มีมติตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่า ในเกมที่จะประกวดกันนี้ ทางสนามของไทย จะไม่ใช้ระบบชาเลนจ์ หรือ การขอดูภาพช้าระหว่างการประกวดประขัน ในจังหวะที่น่ากังขา เนื่องจาก เครื่องชาเลนจ์ ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ไม่ได้จำหน่ายให้กับประเทศสมาชิกแบบขายขาด

เช่นนี้ เครื่องชาเลนจ์ ที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศประเทศไทยได้จ่ายเงินมาจากเอฟไอวีบีมาแล้ว แต่เนื่องจากทางสหพันธ์ฯ ได้มีข้อกำหนดให้ใช้ฟรีในการชิงชัยขันเพียงแค่ 30 ครั้ง และหากมีการใช้ในครั้งต่อๆ ไป จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายกับทางสหพันธ์ฯ เพิ่มเติม ทำให้ทางเขตจัดการแข่งขันฯ ของไทย ได้เห็นด้วยกันว่า จะงดใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการแข่งขัน

สำหรับการไม่เอา ชาเลนจ์ มาใช้ในเกมการแข่งขันนั้น ไม่ผิดกฎของทางสหพันธ์ฯ แต่ฉบับใด ซึ่งเป็นแต่เพียงการขอความร่วมกรจากประเทศสมาชิก ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้มีทุกสนามเท่านั้น และยังมีหลายสนามที่แข่งขันมาแล้ว ไม่มีการนำเอา ชาเลนจ์ มาใช้เช่นกัน

ด้วยว่าการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014 สัปดาห์ที่ 3 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดประขันขัน มีทีมเข้าร่วมการประชันขันทั้งหมด 4 ทีม คือ ไทย, บราซิล, สหรัฐอเมริกา และโดมินิกัน จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง SMMTV ทุกนัดพบที่มีการแข่งขัน sbo