สนามบอลเลย์บอล

Featured

กติกาวอลเลย์บอล พื้นที่เล่นลูก (Playing Area)

วอลเลย์บอล
ขอบเขตพื้นที่เล่นลูกของกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงสนามแข่งขันและเขตรอบสนาม พื้นที่เลนลูกต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเหมือนกันทุกส่วน

1.1 ขนาดของสนาม (Dimension)
สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร
ทุกด้านที่ว่างสำหรับเล่นลูก คือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูก ซึ่งไม่มี สิ่งใดๆ กีดขวาง สูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด 7 เมตร จากพื้นสนาม สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลก (FIVB) และการแข่งขันอย่างเป็นทางการพื้นที่รอบสนามต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากเส้นข้าง 8 เมตร จากเส้นหลังและที่ว่างสำหรับเล่นลูกต้องสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.50 เมตร
1.2 พื้นผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.2.1 พื้นผิวสนามต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม ต้องไม่เป็นเป็นเหตุให้ผู้เล่นบาดเจ็บ และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นลื่น สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นผิวสนามที่เป็นไม้หรือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น พื้นผิวสนาม
อื่นใด ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลก่อนทั้งสิ้น
1.2.2 สนามแข่งขันในที่ร่ม พื้นผิวสนามต้องเป็นสีสว่างสำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 1.2.3 สนามแข่งขันกลางแจ้ง ให้พื้นผิวสนามลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายน้ำ ห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม
1.3 เส้นบนพื้นสนาม (LINES ON THE COURT)
1.3.1 เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่างแตกต่างจากสีของพื้นผิวสนามและเส้นอื่น ๆ
1.3.2 เส้นเขตสนาม เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้น เป็นเส้นแบ่งเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในเขตของสนามแข่งขัน
1.3.3 เส้นแบ่งแดน กึ่งกลางเส้นแบ่งแดน เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นข้างอีกดานหนึ่งใต้ตาข่าย จะแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ขนาด 9 x 9 เมตร
1.3.4 เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซึ่งริมสุดด้านนอกของเส้นจะขีดห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเขตรุก สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เส้นรุกจะถูกขีดต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร 5 เส้น และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช่องละ 20 เซนติเมตร รวมยาวข้างละ 1.75 เมตร

วอลเลย์บอล

1.4 เขตพื้นที่และพื้นที่ต่าง ๆ (Zone And Areas)
1.4.1 เขตพื้นที่รุก เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกแบ่งกึ่งกลางของเส้นแบ่งเขตแดน ไปจนถึงริมสุดด้านนอกของเส้นรุก
เขตรุก ถือเสมือนว่ามีความยาวจากเส้นทั้งสองไปจนถึงริมสุดของเขตรอบสนาม
1.4.2 เขตพื้นที่เสิร์ฟ เขตเสิร์ฟมีพื้นที่กว้าง 9 เมตร อยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป
เส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร เป็นเส้นกำหนดเขตเสิร์ฟ เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร เหมือนกับแนวต่อจากเส้นข้าง และรวมอยู่ในความกว้างของเขตเสิร์ฟด้วย
ในแนวลึก เขตพื้นที่เสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม
1.4.3 เขตพื้นที่เปลี่ยนตัว คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ภายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึงโต๊ะผู้จดบันทึกการแข่งขัน
1.4.4 เขตพื้นที่อบอุ่นร่างกาย สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พื้นที่อบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยู่ที่นอกเขตรอบสนามตรงมุมสนามด้านเดียวกับม้านั่งของผู้เล่นสำรอง
1.4.5 พื้นที่ทำโทษ พื้นที่ทำโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเก้าอี้ตั้งไว้สองตัวอยู่ในพื้นที่คอนโทการแข่งขัน แต่อยู่เลยแนวของเส้นหลังและมีเส้นแดงกว้าง 5 เซนติเมตร กำหนดพื้นที่
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
อุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แสงสว่างบนพื้นที่เล่นลูกต้องมีความสว่าง 1,000 – 1,500 ลักซ์ โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม 1 เมตร

วอลเลย์บอล
1. ผู้ตัดสินที่ 1
1. ผู้ตัดสินที่ 2
3. โต๊ะผู้บันทึก ผู้จับเวลา ผู้กดป้ายคะแนน
4. โต๊ะที่นั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ฯลฯ
5. ผู้กำกับเส้น
6. ผู้เก็บบอล
7. เขตอบอุ่นร่างกายของผู้เล่นสำรอง
และนี่คือ กติกาทั้งหมดของกีฬาวอลเลย์บอลที่ใช้ในสนามจริง

แหล่งที่มา : www.kruchai.net

ประวัติวอลเลย์บอล

Featured

ประวัติวอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า volleyball เป็นกีฬาแข่งขันกันอยู่ระหว่าง 2 ทีม โดยแบ่งจะทีมละ 6 คน จะแบ่งเขตแดนจากกันด้วยเน็ตที่สูง การทำคะแนนด้วยลูกบอลที่ตกในเขตแดนของฝ่ายตรงกันข้าม กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาในสมาคม Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศอเมริกา เป็นผู้คิดค้นเกมกีฬาการเล่นนี้ขึ้น เพื่อตอบสนอง การประยุกต์กีฬาให้สามารถเล่นในฤดูหนาวได้ และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เขาได้เกิดแนวการคิดที่จะนำรูปแบบและวิธีการ เล่นของกีฬาเทนนิสมาปรับเปลี่ยนใช้เล่น จึงใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียม สูงขึ้นจากพื้นประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วใช้มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสมันหนักจนเกินไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ช้าและทิศทางที่เคลื่อนไปไม่ชัดเจน จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกบาสเกตบอล แต่ลูกบาสเกตบอลมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งหนักและแข็งมาก ทำให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ จนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจให้บริษัท Ant G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด้วย ยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก 8-12 ออนซ์ หลังจากทดลองเล่นแล้ว เขาจึงตั้งชื่อเกมการเล่นนี้ว่า “มินโทเนตต์” (Mintonette) ในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการประชุมสัมมนาของผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้บรรยายและสาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้ชมการสาธิต ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด ( Alfred T. Helstead) ได้เสนอแนะให้มอร์แกนเปลี่ยนจากชื่อจากมินโทเนตต์ (Mintonette) เป็น “วอลเลย์บอล” (Volleyball) โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต้ลูกบอลกันให้ลอยสูงข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่นพยายามไม่ให้ลูกบอลตกถึงพื้น ในปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์ (Dr. George J. Fisher) ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนากติกาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลในที่สุด

โค้ชปิ้งติผู้ตัดสินเป่าพลาดจนสวนนันพ่ายขอนแก่นบอลชุด

หิรัญ กระต่ายแก้ว หรือ “โค้ชปิ้ง”  ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนสวนสุนันทา  ได้ออกมากล่าวติเตียนกรรมการตัดสินในเกมลีกนัดล่าสุด ที่ได้ต้อนรับการมาเยือน ของขอนแก่นแล้วบอลชุด แพ้ 2-3 เซต ด้วยเหตุที่ว่าได้ เป่าผิดพลาดในหลายจังหวะ จนทำให้เกมสะดุดเสียจังหวะจนทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยน จนทำให้เกิดการผิดพลาดในการได้ชัยไปในเกมนัดดังกล่าวมา

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาบอลชุด หิรัญ กระต่ายแก้ว หรือ “โค้ชปิ้ง” ผู้ฝึกสอนสวนสุนันทา วีซี ทีมในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประเภททีมหญิง ได้ออกมากล่าวตำหนิกรรมการผู้ตัดสินในเกมลีกที่ สวนสุนันทา เปิดสนามอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พ่ายให้กับ  ไอเดียขอนแก่น  2-3 เซต เพราะเป็นเหตุกันเนื่องจากที่กรรมการผู้ตัดสินในเกมดังกล่าว เป่าตัดสินผิดพลาดหลายจังหวะและเยอะ จนเป็นผลทำให้รูปเกมเสีย ลูกทีมเสียสมาธิในการทำเกมจนทำให้แพ้ในที่สุด และยังกล่าวต่ออีกว่า “ทีมเราถือว่าเล่นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็มีพลาดบ้างในเซตที่ 2 ที่นำอยู่ 24-22 แต่กลับมาแพ้ 26-24 และที่สำคัญของติงผู้ตัดสินในวันนี้ ที่เป่าผิดพลาดเยอะ บางแต้มไม่ฟาวล์กลับเป่าฟาวล์ เสียผลประโยชน์ให้ทีม ทำให้เกมมีจุดเปลี่ยน อยากให้ทางสมาคมฯ นำผู้ตัดสินดีๆ มาเป่า จะทำให้เกมยุติธรรมกว่านี้” ถึงแม้สวนสุนันทา วีซี จะมีผลงานอยู่ในอันดับท้ายของตารางก็ตามแต่  “โค้ชปิ้ง” หิรัญ กระต่ายแก้ว ยังประกาศกร้าวอีกด้วยว่า “ตอนนี้ยังไม่ถอดใจจากการหนีตกชั้น จะพยายามซ้อมให้หนักขึ้นทุกวัน และจะทำผลงานให้ดีขึ้น เพื่ออยู่รอดในลีกต่อไป”  ล่าสุด สุนันทา วีซี ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 7 ของตาราง แซง อุดรธานี วีซี ขึ้นมา 1 อันดับ และในนัดต่อไป จะออกไปเยือน สุพรีม-ชลบุรี ในวันที่ 6 เมษายน ในเวลา 16.00 น. ที่อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

กรุงเก่าพลิกแซง sbothai

วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล

เปิดรังพลิกล็อคคืนชีพ สำหรับทีมกรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ เอาชนะ เกษตรศาสตร์ วีซี อย่างสนุก แบบเข็มขัดสั้นไป 3-2 หลังไปก่อนถึง 2 เซต กลับมาอยู่อันดับที่ 5 จากสถิติ ชนะ 4 แพ้ 4 ด้านทีมเยือนอดได้แต้มจ่อจ่าฝูง ในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2014 นัดแรกของเลกที่ 2 เกมตกค้าง วันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคู่ระหว่าง เจ้าถิ่น กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ ที่ 5 ปะทะกับ เกษตรศาสตร์ วีซี ทีมอันดับที่ 4 ถ้าเกษตรชนะได้ในเกมนี้จะเทียบเท่าอันดับ 3 ในเกมการแข่งขันเซตแรก เจ้าบ้านเล่นได้ดีกว่าเห็นๆ ทำแต้มนำก่อนแต่ทีมเยือนก็ได้ฮึดกลับมาแซงจบเกม  เป็นเกษตรศาสตร์ ที่เอาชนะไปได้ในเซตแรก 29-27  (1-1เซต) มาต่อกันเซตที่ 2 ในเกมนี้ทั้งคู่ก็เล่นกันได้อย่างไม่มีใครย่อมใคร  จนเสมอกันที่ 29-29 แค่ทว่า เกษตรก็ได้ แต้มสำคัญ จบเกมเกษตรชนะ 31-29 (2-0 เซต) มาต่อเซตที่ 3 เจ้าถิ่นกรุงเก่า เล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำเกมรุกมากขึ้น เบียด เกษตร จนตีไข่แตกไล่มา 2-1 เซต มากันในเซตที่ 4 ทีมเยือนทำแต้มนำก่อน 14-11 แต่กรุงเก่าสวมวิญาณนักสู้ไล่ตามมา 17-17 และอึดขึ้นแซงเอาชนะ 25-22 (2-2 เซต) มาก่อนในเซตตัดเชือก ทั้งคู่ เล่นแบบไม่ประมาทรัดกุมมากขึ้นเพราะถ้าใครพลาดก่อน นั้นหมายความว่าต้องแพ้ เริ่มเกมทั้งคู่ต่างเป็นฝ่ายพลักกันรุกพลัดกันรับอย่างสนุกจนกองเชียร์นั่งแทบไม่ติดเก้าอี้ด้วย sbothai สกอร์ 4-4, 5-5, 6-6 แต่ทว่า กรุงเก่ามีดีกว่าเอาชนะไปได้ 15-13 พลิกแซงอย่างไม่คาดฝัน 3-2 เซต

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ พลิกกลับมาเอาชนะ เกษตรศาสตร์ วีซี ไปได้อย่างสุดมันส์ 3-2 เซต 27-29, 29-31, 25-21, 25-22 และ 15-13 กรุงเก่าประเดิมสนามสวยในเลกที่ 2 เก็บชัยเพิ่มอีก 1 นัด เพิ่มสถิติเป็นชนะ 4 แพ้ 4 มี 10 คะแนน แต่ยังอยู่ที่อันดับ 5 ตามเดิม ส่วนเกษตร พลาดเกมสำคัญ ทำให้มีสถิติ ชนะ 5 แพ้ 3 มี 16 คะแนน อยู่อันดับที่ 4 ตามเดิม sbothai
ส่วนเกมตกค้างเลกที่ 2 อีกคู่ พิบูลสงครามพิษณุโลก จะเปิดบ้านพบกับ นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม นี้ เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

นครราชสีมาบุกตบกรุงเก่า 3-1 เซต

ข่าววอลเลย์บอล

ข่าววอลเลย์บอล

ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก นครราชศรีมา (แชมป์เก่า)บอลสเต็ป บุกไปเอาชัยได้เหนือ กรุงเก่าแอร์ฟอร์ซ 3-1 เซต ทำให้นครราชสีมาขยับมาอยู่อันดับ 2 ของตาราง ส่วนกรุงเก่าอยู่รองท้ายตาราง สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีก 2014 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สนามกลางจังหวัดอยุธยา คู่ระหว่าง กรุงเก่า-แอร์ฟอร์ซ(เจ้าถิ่น) พบกับ นครราชสีมา (แชมป์เก่า) ในการแข่งขัน เซตที่ 1 แชมป์เก่าเปิดเกมได้อย่างครบทุกรสแบบไม่มีลิมิต ทำให้แชมป์เก่าออกนำ 25-19 เซตที่ 2 เกมสูสีมากขึ้นเนื่องจาก เจ้าถิ่นเริ่มจับทางได้บอลสเต็ป ช่วงกลางเซตนำนครราชสีมา 17-13 และดูเหมือนว่ายิ่งเล่นยิ่งดี สามารถปิดเซตไปได้ 25-19 และต่อมาเซตที่ 3 ช่วงต้นเกมเจ้าถิ่นกรุงเก่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ทว่าช่วงกลางเกมนครราชสีมา ดันขึ้นมาไล่ตีเสมอ 14-14 และ จบเกมด้วย นครราชสีมาด้วยสกอร์ 26-24 มาถึงเซตตัดสินเซตที่ 4 ต้นเกมเล่นกันได้อย่างสู่สีมีบอลสเต็ปดี ทว่าช่วงกลางเกมกลับเป็นนครราชสีมาที่ออกนำห่างไปก่อน 14-10 โดยมี วันชัย ทัพวิเศา เป็นเครื่องจักรสังหารทำแต้ม แต่เจ้าถิ่นกรุงเก่าได้แรงใจจากกองเชียร์เจ้าถิ่นไล่ตีเสมอ 14-14 ท้ายเกม เล่นกันได้อย่างสนุกสุดมันส์ ผลัดกันนำจนมาถึงช่วงแต้ม 23-23 เท่ากันแต่เป็นนครราชสีมา(แชมป์เก่า)เล่นได้นิ่งกว่าจบเกม นครราชสีมา(แชมป์เก่า)ชนะไป 28-26 แต้ม สรุปแข่งขันกรุงเก่าแอร์ฟอร์ซ แพ้ นครราชสีมา 1-3 เซต 19-25,25-19,24-26,26-28 คะแนน เจ้าบ้านอยู่อันดับ 7 ของตาราง ส่วนนครราชสีมาขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 2 ของตาราง

ส่วนอันดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้
อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประเภทชาย
1 ชลบุรี VC
2 นครราชสีมา
3 สวนดุสิต-ศรีสะเกษ
4 เกษตรศาสตร์ วีซี
5 คอสโม – เชียงราย VC
6 พิบูลสงคราม พิษณุโลก
7 กรุงเก่า แอร์ฟอร์ซ
8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วีซี
อันดับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประเภทหญิง
1 สโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา-A.T.C.C
2 ไอเดียขอนแก่น
3 นครราชสีมา
4 ศรีสะเกษ วีซี
5 สุพรีม-ชลบุรี
6 นครนนท์3BB
7 สวนสุนันทา วีซี
8 อุดรธานี วีซี

พระนคร เชือดรัตนบัณฑิต 3-2(แทงบอลออนไลน์)

ข่าววอลเลย์บอล

ข่าววอลเลย์บอล

               ราชภัฏพระนคร ทำผลงานเยี่ยม เอาชนะ รัตนบัณฑิต ไปอย่างเฉือดฉิว ดำเนินเกมกันอย่างสนุกสุดมัน 3-2 เซต ชนิดที่แฟนๆ นั่งเก้าอีไม่ติดเลยทีเดียว แต่เป็นทีมของรัตนบัณฑิต ที่พลาดไปก่อนทำให้ ราชภัฏพระนคร คว้าเหรียญทองไปครอบครองได้เป็นผลสำเร็จ ของศึกลูกยางกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย “มอดินแดงเกมส์” เมื่อ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา(แทงบอลออนไลน์) ในศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” วันที่ 22 มกราคม 2557 ที่สนามหอประชุม ดร.มังกร – ดร. ประภา ภักดิ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในรอบชิงเหรียญทองของประเภททีมชาย โดยเป็นศึกระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำทัพมือตบทีมชาติไทยโดย ยามีน กฤษฎา นิลไสว พบกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(แทงบอลออนไลน์) ซึ่งก็ได้ แนบ วันชัย ทัพวิเศษ มือตบทีมชาติเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่า ต่างคนต่างมีทีเด็ดของตนเอง

               สำหรับการแข่งขันเซตแรก เป็น ราชภัฏพระนคร ที่ทำเกมได้เด็ดขาดกว่า แม้ต้องต่อเกมไปอีก ก่อนจะที่จะเอาชัยเหนือ รัตนบัณฑิต 26-24 นำ 1-0เซต ต่อมาเซตที่สอง รัตนบัณฑิต รู้แกวทำการแก้เกมของฝ่าย ราชภัฏพระนคร ชนะบ้าง 25-14 ไล่ตามมาเสมอ 1-1 เซต เท่ากัน มาต่อในเซตที่สาม เกมของ รัตนบัณฑิต เป็นต่อเนื่องจากมีทีมชาติคอยให้กระตุ้นลูกทีมจึงทำให้เอาชนะขาด 25-12 ไล่หนี ราชภัฏพระนคร 2-1 เซต มาถึงเซตที่สี่ พระนคร จับทาง รอจังหวะทำเกมสวนไปอย่างเด็ดขาดกว่า จึงตบเอาชนะไปได้ 25-20 ไล่ตามมาติด 2-2 เซตเท่ากัน เกมการแข่งขันจึงยืดเยื้อไปถึงเซตที่ห้าซึ่งเป็นเซตตัดสินชะตากรรมของทั้งสองทีม ซึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดก่อนอีกฝ่ายก็ได้เก็บชัยไปครองก่อน และแล้วก็เป็น ราชภัฏพระนครยอด ที่มีสภาพจิตใจนิ่งกว่าเอาชนะ 15-13 ทำให้ราชภัฏพระนคร ชนะ 3-2 เซต(แทงบอลออนไลน์)

ข่าววอลเลย์บอล

ข่าววอลเลย์บอล

ลูกยางหนุ่ม พิษณุโลก ที่มี ”เจ้าอุ๊” ธีรศักดิ์ นาคประสงค์ นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดเเชมป์ซีเกมส์ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เฉือนเอาชนะ เพชรบุรี ไปได้สุดมันส์ 3-2 เซต เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จ ในการแข่งขัน กีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 42 ”สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา

การเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้ฤกษ์เปิดฉากเเข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ เเละเป็นวันเเรกของการเเข่งขัน ไฮไลต์อยู่ที่การเเข่งขันวอลเลย์บอลชาย เเข่งขันกันที่สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ในสาย ข. เป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมพิษณุโลก ซึ่งนำทีมมาโดย “เจ้าอุ๊” ธีรศักดิ์ นาคประสงค์ นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดเเชมป์ซีเกมส์ที่ประเทศเมียนมาร์ พาทีมเผชิญหน้ากับ เพชรบุรี

เริ่มเซตเเรก ทั้งสองทีมทำคะเเนนเบียดกันอย่างสูสี ก่อนเพชรบุรีจะเก็บเซตเเรกไปก่อน 25-23 หลังพ่ายไปในเซตเเรกพิษณุโลกกลับมาทำได้ดีอีกครั้ง เอาคืนในเซตที่สองเเละสามที่คะเเนน 25-19 เเละ 25-14 เซต หนุ่มๆ เมืองเพชรไม่ยอมเเพ้ก่อนพลิกเก็บเซตนี้ไปด้วยคะเเนน 25-22 ทำให้ต้องมาตัดสินกันในเซตที่ห้า เเละเป็น “เจ้าอุ๊” ที่อาศัยความเก๋าเเละประสบการณ์พาทีมเก็บชัยไปในเซตนี้ 15-8 ทำให้พิษณุโลกคว้าชัยชนะไปในนัดเเรก 3-2 เซต สกอร์ (23-25, 25-19, 25-14, 22-25, 15-8)

ส่วนผลการเเข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ทีมชาย รอบเเรก สาย ก. กทม. ชนะ ร้อยเอ็ด 3-0 เซต (25-14, 25-23, 25-22), อุบลราชธานี ชนะ ชุมพร 3-0 เซต (25-15, 25-14, 25-22), ทีมหญิง สาย ก. นนทบุรี ชนะ ลพบุรี 3-2 เซต (19-25, 21-25, 25-21, 25-22, 15-10)

วอลเลย์บอลชายหาด ที่สนามห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี ทีมชาย รอบเเรก สาย ก. นครราชสีมา ชนะ ชัยนาท (2) 2-1 เซต (17-21, 21-19, 15-10), กาฬสินธุ์ ชนะ เพชรบูรณ์ 2-0 เซต (21-16, 21-19) สาย ข. นนทบุรี ชนะ นครศรีธรรมราช 2-1 เซต (21-18, 20-22, 15-13), เพชรบุรี ชนะ สุพรรณบุรี 2-0 เซต (21-9,21-17)